Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đi tm kho bu nơi kim tự thp (Game id:1202)
Trong tr chơi ny bạn l một nh thm hiểm đi tm kho bu trong hầm mộ của cc pharao dưới kim tự thp, trong hầm mộ c rất nhiều cạm bẫy v mật kho, trước khi muốn qua dng th bạn hy mở được cc mật kho rồi mới tiếp tục qua cc hầm chong.


Copyright 2010 KhoGame.com