Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Lu đi ma quỉ (Game id:1204)
Trong game Bạn l một chiến binh la m cổ đại, v chỉ một mnh bạn phải tiu điệt những thy ma trong lu đi bằng cc nt ← →↑↓ để đi, nt di nhảy v nt Ctrl để phng dy xch, bạn hy đnh vo cc cy đn đang sng để lấy mu đnh với cc thy ma.


Copyright 2010 KhoGame.com