Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Thần than cứu hộ (Game id:1222)
Trong một trận động đất dữ dội, to thp cổ c nguy cơ bị sập đổ v mọi người bị dồn p phải nhảy ra để thot chết v php mu đ đến, bạn l thần thang bạn hay rơ chuột để thang c thể tiếp cận người bị nạng đề cứu họ.


Copyright 2010 KhoGame.com