Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Sc con đo kim cương (Game id:1228)
Ở một cnh rừng nọ c 1 ch sc con ngy đm đo hầm để tm kim cương bn lấy tiền nui mẹ v mua sch vở học! Vậy bạn hy dng cc nt ←→↑↓để gip sc con đo thật nhiều kim cương để nui mẹ v học thật giỏi nh?


Copyright 2010 KhoGame.com