Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Pacman đi cứu cng cha (Game id:1257)
cng cha Pacman đ bị bọn yu tinh bắt nhốt ở tận một thin h khc ngoi tri đất v vậy bạn hy gip hong tử Pacman ăn lẹ những quả cầu nhỏ để đến được nơi nng cng cha đang bị nhốt v giải cứu cho nng nh, bạn hy dng cc nt mũi tn để chi đường cho Chng hong tử Pacman nh.


Copyright 2010 KhoGame.com