Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cậu b phiu lưu bắn tri cy (Game id:1265)
Bạn hy gip cậu b phi ngựa v bắn rụng những quả soi đang ma chnh rộ, bằng cch bấm nt di (Space) để bắn v ↑ nt mũi tn ln để nhảy.


Copyright 2010 KhoGame.com