Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Bắn g bay (Game id:1267)
Bạn hy nhấp chuột để bắn những ch g đang bay v khi hết đạn bạn hy nhấn nt di (Space) để nạp đạn.


Copyright 2010 KhoGame.com