Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Bẩy g vo sn (Game id:127)
C con g đang đứng trn ci bẫy m bạn đ ci, bạn hy nhấp giữ chuột cho sức đủ rồi thả ra để tung g vo sn. Lưu : ở giữa sn mới nhiều điểm, ra khỏi sn bị trừ điểm.

Bẩy g vo sn - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1o0omaxio0o40031st December, 2010 - 10:27:55 Unknown
2o0omaxio0o35031st December, 2010 - 10:27:04 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com