Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Phiu lưu tm b lạc (Game id:1276)
Bạn hy nhấp chuột giữ v thả để điều khiển bay cho ch nng dn bay đng đường v khng để chạm vo những đốm sng hai bn.


Copyright 2010 KhoGame.com