Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Sc nu tm bạn gi (Game id:1277)
Bạn hy gip ch sc vượt qua đường một cch an ton để ch ta c thể gặp được bạn gi đang chờ pha bn kia đường. Gặp được hay khng l do sự kho lo của bạn đấy nh,khng th hai ch sc sẽ nghn trung xa cch đ.


Copyright 2010 KhoGame.com