Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cuộc chiến với những hạt nước (Game id:1283)
Cuộc chơi bắt đầu từ một tưởng tượng với những giọt nước đọng trn knh. Dng trỏ chuột hoặc cc phm mũi tn để điều khiển con tu chiến.Sử dụng phm Space để bắn lửa. Lửa kỵ nước m ^^


Copyright 2010 KhoGame.com