Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Robot đại chiến (Game id:1303)
Tu vụ trụ của chng ta vừa gởi ln sao hoả 1 robot để khm ph, bất ngờ bị những tấm thp tấn cng từ một nguồn năng lượng siu phm v bạn hy nhấp chuột để gip robot bắn vỡ những tấp thp trứơc khi n huỷ diệt robot của chng ta.


Copyright 2010 KhoGame.com