Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Thế giới php thuật (Game id:1314)
Bạn hy gip cậu b php thuật đọc thần ch nghi trong quyển sch để tiu diệt bọn ph thuỷ c độc nh. Bạn hy nhấn nt di (space) để đọc thần ch biến ph thuỷ thnh những cục đ rồi nổ tung.


Copyright 2010 KhoGame.com