Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Canon đin dại (Game id:1316)
Xưa kia c 1 anh chng Canon chưa bao giờ được đi my bay.Canon ao uớc:"gi m mnh được leo ln my bay v bay 1 chuyến xem sao,c chết mnh cũng cam chịu".Thế l Canon nghĩ ra 1 chiu rất l đin rồ l: Leo vo nng sng v nhờ 1 người bạn bp c.Thế l Canon bay được rồi nhưng hậu quả thế no th cc bạn vo xem nh. Bạn nhấn phm Space nhanh hay lu tuỳ bạn để gip Canon bay nh.


Copyright 2010 KhoGame.com