Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cẩu đầu chảm (Game id:1317)
Bạn đ chứng kiến thời xa xưa về tội chặt đầu chưa?Game ny sẽ cho bạn thấy cẩu đầu chảm như thế no nh.Chm đầu nhiều qu đến nổi phải lấy lọ để đựng đấy (ghe khng).Bậnhỹ vo xem mnh cẩu đầu chảm được bao nhiu ci đầu nh. Bạn click chuột tri chm dy xch treo đầu l đầu rớt ngay,nhưng nhớ canh sao cho đầu rơi vo lọ nh.


Copyright 2010 KhoGame.com