Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Anh Hng rơm (Game id:1339)
Anh chng ny đi giải cứu c gi đang bị bọn sơn tặc bắt nhc.Nhưng anh ny qu hậu đậu đi,cứ bị bọn chng giết hoi,c gi th đang go tht rất thảm thương .Bạn hy vo gip anh ta nh. Sử dụng← → ↑ ↓để đi, nhấn phm space để chm .


Copyright 2010 KhoGame.com