Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Ăn hạt trong hầm ma (Game id:135)
Trong ma trận c rất nhiều hạt vng, bạn hy dng cc nt mũi tn để điều khiển ch pacman ăn thật nhanh cc hạt vng, trong lc ăn nhớ trnh những con ma đang theo.


Copyright 2010 KhoGame.com