Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đ my vi tnh (Game id:139)
Bạn c một my vi tnh bị hư khng biết để lm g vậy th mang lm bng đ chơi! bạn hy chỉnh thanh POWER v ANGLE sau đ nhấn nt KICK ở gc tri để đ.


Copyright 2010 KhoGame.com