Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đi tm chu Mỹ (Game id:142)
Bạn hy rp cc bản đồ của cc ban của chu Mỹ bằng cch nhấp vo những vng pha bn phải rồi thả vo đng vị tr của n trn bản đồ ở bn tri, bạn phải thật tinh mắt mới tm ra.

Đi tm chu Mỹ - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1djnhcodon29114th July, 2010 - 19:06:55 Unknown
2djnhcodon27214th July, 2010 - 19:11:54 Unknown
3ogami1382633rd October, 2010 - 08:22:47 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com