Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cu c biển xanh (Game id:188)
C bao giờ bạn đ ra biển cu c, hm ny bạn sẽ cu c tại đy, bạn dng con trỏ v nhấp cu những con c m bạn thch.

Cu c biển xanh - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1pebichlovely214748000013th May, 2010 - 05:45:51 Unknown
2pebichlovely214748000013th May, 2010 - 08:00:59 Unknown
3pebichlovely214748000018th May, 2010 - 06:40:47 Unknown

Cu c biển xanh - Bản điểm:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1pebichlovely21474836478th March, 2014 - 05:00:54 Unknown
Copyright 2010 KhoGame.com