Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Gp kim cương (Game id:203)
Bạn hy gp những vin kim cương cng mu thnh 1 khối để ghi điểm

Gp kim cương - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1ronglendi828724th November, 2012 - 04:30:24 Unknown
2ronglendi792823rd November, 2012 - 01:33:13 Unknown
3ronglendi791518th November, 2012 - 01:20:06 Unknown

Gp kim cương - Bản điểm:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1pebichlovely741527th April, 2014 - 04:53:06 Unknown
2pebichlovely635524th April, 2014 - 06:18:10 Unknown
3pebichlovely634615th April, 2014 - 04:31:59 Unknown
4pebichlovely629713th April, 2014 - 03:09:51 Unknown
5pebichlovely59672nd May, 2014 - 06:14:42 Unknown
6pebichlovely59656th May, 2014 - 04:30:25 Unknown
7pebichlovely59583rd May, 2014 - 04:18:36 Unknown
8pebichlovely594714th April, 2014 - 05:22:47 Unknown
9pebichlovely593615th April, 2014 - 04:52:05 Unknown
10pebichlovely59261st May, 2014 - 04:42:27 Unknown
11pebichlovely588816th April, 2014 - 04:52:40 Unknown
12pebichlovely588623rd April, 2014 - 04:37:00 Unknown
13pebichlovely586520th April, 2014 - 04:57:40 Unknown
14aithuong_ainho_nguoidung585629th March, 2014 - 23:23:43 Unknown
15pebichlovely58556th May, 2014 - 06:16:05 Unknown
16pebichlovely584815th April, 2014 - 04:46:45 Unknown
17aithuong_ainho_nguoidung584513th April, 2014 - 20:48:12 Unknown
18pebichlovely582713th April, 2014 - 00:38:59 Unknown
19pebichlovely581615th April, 2014 - 03:53:43 Unknown
20aithuong_ainho_nguoidung580511th April, 2014 - 18:10:54 Unknown
21pebichlovely579622nd April, 2014 - 07:38:51 Unknown
22pebichlovely576616th April, 2014 - 03:38:27 Unknown
23pebichlovely548713th April, 2014 - 01:19:09 Unknown
24pebichlovely548612th April, 2014 - 04:40:00 Unknown
25pebichlovely546614th April, 2014 - 05:38:54 Unknown
26pebichlovely545724th April, 2014 - 06:23:25 Unknown
27pebichlovely545520th April, 2014 - 04:35:16 Unknown
28pebichlovely544611th April, 2014 - 04:58:31 Unknown
29pebichlovely54376th May, 2014 - 05:02:12 Unknown
30pebichlovely543612th April, 2014 - 04:45:12 Unknown
31pebichlovely540715th April, 2014 - 04:04:02 Unknown
32pebichlovely540620th May, 2014 - 06:44:02 Unknown
33pebichlovely539615th April, 2014 - 03:43:27 Unknown
34pebichlovely538623rd April, 2014 - 04:23:20 Unknown
35pebichlovely538516th April, 2014 - 04:04:24 Unknown
36pebichlovely536714th April, 2014 - 05:11:46 Unknown
37aithuong_ainho_nguoidung533513th April, 2014 - 23:17:20 Unknown
38pebichlovely531624th April, 2014 - 22:14:46 Unknown
39pebichlovely530722nd April, 2014 - 06:37:07 Unknown
40pebichlovely529624th April, 2014 - 23:39:30 Unknown
41pebichlovely528816th April, 2014 - 03:59:19 Unknown
42pebichlovely528623rd April, 2014 - 04:03:41 Unknown
43aithuong_ainho_nguoidung527614th April, 2014 - 06:47:50 Unknown
44pebichlovely526517th April, 2014 - 02:29:12 Unknown
45pebichlovely525513th April, 2014 - 08:09:53 Unknown
46pebichlovely499727th April, 2014 - 05:04:00 Unknown
47pebichlovely498725th May, 2014 - 04:44:00 Unknown
48pebichlovely497626th April, 2014 - 05:49:26 Unknown
49pebichlovely497523rd April, 2014 - 03:44:39 Unknown
50aithuong_ainho_nguoidung496513th April, 2014 - 23:57:57 Unknown
Copyright 2010 KhoGame.com