Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Người hoả tiển (Game id:209)
Bạn hy nhấn giữ / thả nt di v phối hợp với cc nt mũi tn để gip người hoả tiển thu thập cc vng kim loại nh.


Copyright 2010 KhoGame.com