Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cuộc phiu lưu của b ngoại (Game id:253)
Hm nay b ngoại nh ta c 1 cuộc phiu lưu để cứu những ch mo con đi lạc. Bạn hy dng cc nt mũi tn để b ngoại đi tới lui, ln xuống để dắt những ch mo về nh "MEOW", khi gặp những kẻ cắp th hy nhấn nt di để đo hố cho những kẻ cắp t vo! sau khi cứu được cc ch mo th mời b ngoại vo bng hoa hướng dương đang nở để tiếp tục cuộc phiu lưu.


Copyright 2010 KhoGame.com