Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cu vng nơi hoang mạc (Game id:270)
Bạn hy dng cc nt ← → để qua lại v dng cc nt ↑↓để cu những khối vng đang ng nh. Lưu những khối vng chm, khng ng nh th đừng vội cu, v khi ngm cu chạm vo chng sẽ bị rơi mất.

Cu vng nơi hoang mạc - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1Duyvicky182501st March, 2012 - 05:47:55 Unknown
2boyhattieu1334525th June, 2011 - 10:12:48 Unknown
3boyhattieu926023rd June, 2011 - 21:12:37 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com