Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Anh lnh ngự lm (Game id:279)
Hm nay nha vua gọi anh lnh ngự lm dũng cảm nhất trong cc lnh đến để giao cho nhiệm vụ đi đập lu để lượm vng mang về cho nh vua, trong lc đập lu v cc thứ c vng khc bạn hy cố gắn đừng đnh nhầm những người đi đường nh. Bạn hy nhấn chuột tri v chờ đủ sức mạnh cần thiết rồi đập vo lu nh.


Copyright 2010 KhoGame.com