Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Cuộc chiến vụ trụ (Game id:59)
Bạn hy bắng hạ những tu vụ trụ của người sao hoả để bảo vệ tri đất.

Cuộc chiến vụ trụ - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1althentics9628028th January, 2011 - 22:35:37 Unknown
2althentics963031st January, 2011 - 01:45:47 Unknown
3althentics961031st January, 2011 - 01:46:12 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com