Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Ăn bi n đĩa (Game id:62)
Bạn hy nhanh chn ăn hết tất cả cc vin bi sắt để lấy nhin liệu chế tạo, nhưng phải trnh những đĩa bay mai phục.

Ăn bi n đĩa - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1khoanh_khac_xua16316th March, 2011 - 09:59:43 Unknown
2huyhung_hh13615th November, 2010 - 11:33:49 Unknown
3huyhung_hh5215th November, 2010 - 11:32:40 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com