Game ID:

  TRANG CHỦ   GAME HAY ĐĂNG K   TI KHOẢN   THỐNG K
Đấu v nhật bản (Game id:77)
Bạn dng nt ← v → để tới li v dng nt ↓để thọc chn đối phương.

Đấu v nhật bản - Điểm của 3 người chơi giỏi nhất:
Xếp hạn:
Tn:
Điểm:
Ngy:
Trong thời gian
(D/H/M/S)
:
1vuhuutam2220019th August, 2010 - 03:20:02 Unknown
2huulocdt200510015th August, 2011 - 18:40:13 Unknown

Copyright 2010 KhoGame.com